Hos oss ser vi kompetens och lärande som en resurs. Vi uppmuntrar personalen till att aktivt och kontinuerligt stärka sin yrkeskunnighet genom att erbjuda utbildning i enlighet med uppgjorda utbildningsmål och kompetensutvecklingsplaner.

Tack vare ett nära och aktivt samarbete med universitet och yrkeshögskolor i Vasa, Åbo och Helsingfors, kan vi fånga upp det senaste inom forskning och utbildning och på så sätt ge vår personal spetskunskap inom många olika specialområden.

Vi ser tvåspråkighet som en styrka och uppmuntrar personalen till aktiv språkanvändning. Vi har en egen språklärare och erbjuder språkundervisning på arbetstid.

Alla nyanställda deltar i ett mångprofessionellt introduktionsprogram samt får handledning och inlärning i arbetet.

01.12.2015 VKSadmin