Genom att klicka på namnet på respektive poliklinik eller avdelning kan du bekanta dig närmare med poliklinikens eller avdelningens verksamhet.

Polikliniker

Hudpolikliniken

Amningspolikliniken

Lung- och neurologiska polikliniken

Smärtpolikliniken

Kirurgiska polikliniken

Polikliniken för öron,- näs- och strupsjukdomar

Rehabiliteringshandledning

Hörselstationen

Barnneurologiska enheten

Barnpolikliniken

Gynekologiska polikliniken

Onkologiska polikliniken

Preoperativa polikliniken (LEIKO)

Talterapi

Ögonenheten

Inremedicinska polikliniken

Inremedicinska polikliniken på Bottenhavets sjukhus i Kristinestad

Enheten för mun- och käksjukdomar

Polikliniken för förlossningsrädsla

Mödrapolikliniken

 

Vårdavdelningar

Vårdavdelning T3 (gastrokirurgi)

Barnavdelningen

Barnpsykiatriska avdelningen

Operations- och anestesiavdelningen

Förlossnings-och gynekologiska avdelningen A4

Ungdomspsykiatriska avdelningen

Onkologi (cancersjukdomar och strålbehandling)

Vårdavdelning T2 (ortopedi och traumatologi)

Akutavdelning 1, psykiatri

Akutavdelning 2, psykiatri

Rehabiliteringsavdelning 5, psykiatri

Jouravdelning Y1A

Vårdavdelning E4 (inremedicin och lungsjukdomar)

Avdelning A3, hjärt-kärlkirurgi och urologi

Hjärtavdelningen

Hjärtövervakningen (CCU)

Intensivvården

 

Undersöknings- och åtgärdsenheter

Dialysen

Fysiatri och rehabilitering

Laboratoriet

Klinisk fysiologi och isotopmedicin

Klinisk neurofysiologi

Dagkirurgi

Röntgen

Socialarbetarna

Hjärtstationen

Förlossningar

 

Akuten

Patienter som anländer till akuten tas emot av en sjukskötare eller avdelningssekreterare. Skötaren bedömer vårdbehovet och skyndsamhetsgraden samt placerar patienten i rätt vårdgrupp utgående från den vård som sjukdomen eller skadan kräver (triage). Patienterna undersöks och vårdas i skyndsamhetsordning. Patienter som är i behov av omedelbar vård, till exempel patienter som varit med om en olycka, drabbats av hjärt- och hjärninfarkter ges förtur. Andra patienter undersöks i ankomstordning. Akuten har inget tidsbeställningssystem. Läs mera om verksamheten på akuten.

 

14.02.2020 Redaktion_Toimitus