Vid en jämförelse av vårdresultat som uppgjorts av Institutet för hälsa och välfärd är vi ett toppsjukhus i jämförelse med centralsjukhus med omfattande jour. I jämförelsen har man mätt följande sjukdomar:

  • hjärtinfarkter eller andra kranskärlsattacker
  • hjärninfarkter
  • höftfrakturer
  • endoprotesoperationer

I chefsöverläkare Auvo Rauhalas presentation har Vasa centralsjukhus resultat utmärkts med en röd pil. Plus-tecknet visar på vilken sida av linjen placeringen är bättre.

Vasa centralsjukhus placerar sig som etta bland åtta sjukhus, då sjukhusen rangordnas enligt medelvärdet för samtliga mätare.

Förutom i jämförelsen av vårdresultat placerar sig Vasa också högt i jämförelsen av ersatta patientskador. Bland alla sjukvårdsdistrikt i Finland är det enbart Helsingfors och Nylands distrikt som har färre ersatta patientskador per 10 000 ingreppsrelaterade vårdperioder än Vasa. På den sista sidan av bilagan finns en tabell som publicerats i tidningen Seura under rubriken Var förekommer det mest patientskador (Missä eniten potilasvahinkoja), 13.10.2016.

Vasa centralsjukhus vårdresultat i jämförelse med centralsjukhus med omfattande jour >>

19.01.2017 VKSadmin