Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att granska dina egna patientuppgifter. Du kan anhålla om dina patientuppgifter med blanketten begäran om kopiering av patientjournal eller alternativt kan du skriva ett fritt formulerat brev, som innehåller de uppgifter som krävs i blanketten. Begäran riktas till VCS patientjournalarkiv.

Rätten att ta del av uppgifter kan enbart förbjudas om informationen kan medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård. I vissa specialfall kan man bli tvungen att förneka rätten att ta del av uppgifter på grund av någon annans rättigheter. Om den registeransvarige inte godkänner begäran om insyn skall patienten ges ett skriftligt intyg över avslaget med motivering och uppgifter om hur patienten kan överklaga beslutet. Patienten kan föra ärendet till dataskyddsombudsmannen för behandling. Detta görs genom att skriva en fritt formulerad ansökan och genom att bifoga kopia av begäran av rätten att ta del av uppgifter och kopia av beslutet.

 

Röntgenbilder

Du kan beställa röntgenbilder med blanketten begäran om kopiering av patientjournal. Av digitaliska röntgenbilder kan man ta kopior åt patienter på CD-/DVD-skiva. Originalfilmröntgenbilder kan utlånas endast till fortsatt vård mellan anstalter. Röntgenbilder förvaras 12 år efter undersökningen.

 

Egna patientuppgifter via Mina Kanta-sidor

En myndig patient kan läsa sina egna patientuppgifter på internet via portalen Mina Kanta-sidor. Inloggningen sker antingen med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt ID-kort. Närmare anvisningar finns på FPA:s KanTa-sidor.
 
Vasa centralsjukhus patientuppgifter:
  • besökstexter
  • diagnoser
  • ingrepp
  • riskinformation
  • medicineringsuppgifter
  • recept

lagras i det nationella patientdataarkivet  från och med 18.11.2015. Äldre uppgifter kan du begära med begäran av egna patientuppgifter från patientjournalarkivet. 

 

 
16.05.2022 Potilasarkisto 2