Enligt artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) ska uppgifterna i patientregistret vara felfria och förenliga med registrets användningsändamål.

Om du anser att patienthandlingarna innehåller en felaktig uppgift eller en onödig uppgift med tanke på förenligheten med användningsändamålet kan du använda blanketten rättelse av felaktig uppgift. Alternativt kan du även använda en fritt formulerad ansökan för att rätta till ett fel eller avlägsna en onödig uppgift. Det är viktigt att den uppgift eller de uppgifter som man vill rätta till eller avlägsna preciseras så noggrant som möjligt. Begäran riktas till VCS/patientjournalarkivet.

Om den registeransvarige inte godkänner patientens yrkande på rättelse av uppgift skall patienten ges ett skriftligt intyg över avslaget med motivering och uppgifter om hur personen kan överklaga beslutet. Patienten kan föra ärendet till dataskyddsombudsmannen för behandling. Detta görs genom att skriva en fritt formulerad ansökan och genom att bifoga kopia av beslutet, kravet på rättelsen av uppgift i journalhandlingen och det felaktiga dokumentet.

 

16.05.2022 Potilasarkisto 2