Du kan kontakta oss, om du vill

    • begära egna patientuppgifter
    • rätta till felaktig uppgift
    • eller granska dina logguppgifter

På grund av datasekretess behandlar vi inte klient- och patientuppgifter per e-post.

I fortsättningen hittar du nya blanketter på adressen osterbottensvalfard.fi/sa-har-fungerar-vi/kundens-och-patientens-rattigheter/ratt-till-information/

17.05.2022 Potilasarkisto 2