Du kan kontakta oss, om du vill

    • begära egna patientuppgifter
    • rätta till felaktig uppgift
    • eller granska dina logguppgifter

På grund av datasekretess behandlar vi inte klient- och patientuppgifter per e-post.

31.03.2021 Potilasarkisto 3