Blanketter

 

Anmärkning

Förklaring för anmärkning

Skadad/förlorad egendom

Instruktioner för den ersättningssökande

Begäran om kopiering av patientjournal

Rättelse av felaktig uppgift

Begäran om upplysning om användarlogguppgifter

Begäran om uppgifter på avliden person

 

 

 

 

 

19.03.2019 Potilasarkisto 2