Blanketter

 

Anmärkning

Skadat/förlorade egendom

Begäran om kopiering av patientjournal

Rättelse av felaktig uppgift

Begäran om upplysning om användarlogguppgifter

Begäran om uppgifter på avliden person

 

 

 

 

 

18.01.2016 Potilasasiamies