Blanketter

 

Anmärkning

Förklaring för anmärkning

Skadat/förlorade egendom

Begäran om kopiering av patientjournal

Rättelse av felaktig uppgift

Begäran om upplysning om användarlogguppgifter

Begäran om uppgifter på avliden person

 

 

 

 

 

19.10.2018 Potilasasiamies