Blanketter

Anmärkning

Förklaring för anmärkning

Skadad/förlorad egendom

Instruktioner för den ersättningssökande

Begäran om kopiering av patientjournal

Rättelse av felaktig uppgift

Begäran om upplysning om användarlogguppgifter

Begäran om uppgifter på avliden person

10.03.2020 Redaktion_toimitus