Självbestämmanderätt

När det gäller vårdbeslut har du som patient självbestämmanderätt. Det betyder att du har rätt att vägra ta emot en viss vård eller en del av vården och behandlingen. Vården och behandlingen skall ges i samförstånd med dig. Om du vägrar genomgå undersökning eller ta emot vård, ska man om möjligt komma överens med dig om ett annat medicinskt godkänt behandlingssätt som du kan acceptera. Patienten har också rätt att helt och hållet vägra ta emot vård eller behandling även om det skulle kunna leda till hans eller hennes död. Patientens självbestämmande är skriven i patientlagens  6§.

Själbestämmanderätt betyder inte att man har rätt att kräva en viss vård eller undersökning.  Det är läkaren som besluter om vården och undersökningarna i enlighet med allmänt godtagna och beprövade metoder och i enlighet med utbildningen.

Självbestämmanderätt hos minderårig patient

Gällande minderåriga patienter skall man med hänsyn till deras ålder och utvecklingsnivå beakta om de kan fatta beslut om sin egen vård och lyssna till deras åsikter. Om den minderåriga själv kan fatta beslut skall vården ges i samförstånd med henne/honom. Det är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som bedömer om den minderåriga är mogen att fatta beslut. Om patienten inte är mogen att själv fatta beslut om vården ska det fattas i samförstånd med vårdnadshavaren eller laglig företrädare. Vårdnadshavaren kan inte förbjuda nödvändig vård som den minderåriga kan behöva. Den minderåriga patientens självbestämmande rätt är beskriven i patientlagens 7§.

  Undervisningssjukhus

Vasa Centralsjukhus är ett undervisningssjukhus, där medicin- och / eller sjukvårdsstuderande arbetar under sina praktikperioder. Ansvaret för vården har specialläkare eller utbildad vårdpersonal. Om du inte vill att studeranden deltar i din vård har du rätt att avstå från det.