Organdonation kan ge en annan person möjlighet att fortsätta livet. Ett donerat organ är en gåva till livet. 

Enlig lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål är huvudregeln den att organ och vävnader kan tas från en avliden människa för behandling av en annan människa. Om emellertid den avlidne under sin livstid har motsatt sig ett sådant ingrepp får det inte göras. Läkaren ska i mån av möjlighet reda ut vad var den avlidnas vilja genom att fråga anhöriga. Om man inte med säkerhet kan bekräfta detta under tiden man har till förfogande, kan donationen ändå göras.

Man Kan göra viljeyttring av organdonation via Mina Kanta-sidor.Mina Kanta-sidor är ännu inte tillgängliga för alla hälso- och sjukvårdsenheter. Skriv ut din viljeyttring och tar med utskriften till hälso- och sjukvården.

 Säj ja till organdonation kort

18.03.2019 Redaktion_Toimitus