Elektroniska recept, eRecept

På Vasa centralsjukhus skedde övergången till eRecept i mars 2013. Hälsovårdscentralerna och apoteken i sjukvårdsdistriktet har tagit i bruk elektroniska recept redan i oktober-november 2012.

eRecept innebär att läkaren, med hjälp av sin dator, sparar ditt recept i det nationella, elektroniska Receptcentret med hjälp av en skyddad förbindelse. Du kan sedan hämta ut din medicin du fått utskriven per eRecept på alla apotek i Finland. På apoteket har provisorn eller farmaceuten tillgång till Receptcentret. För att få ut läkemedlet krävs att du har med dig ditt Fpa-kort.

I och med övergången till elektroniska recept (eRecept) kommer pappersrecept att förekomma allt mer sällan. Om du inte vill ha ett eRecept, kan du fortfarande be om ett pappersrecept. Det som står på pappersreceptet förs inte in i det elektroniska Receptcentret.

Broschyrer med information om eRecept får du på din hälsostation, sjukhuset eller apoteket. Mera information om eRecept och de övriga e-tjänsterna inom det nationella hälsoarkivet KanTa hittar du även på www.kanta.fi/sv.