Du kan få ett eRecept utskrivet till dig, även om du inte ännu är myndig. Däremot har du som är under 18 år inte rätt att ta del av dina uppgifter i det elektroniska Receptcentret.

Inte heller föräldrar till barn under 18 år har rätt att gå in och läsa sina barns uppgifter i e-tjänsten på adressen www.kanta.fi/sv. Däremot kan en vårdnadshavare till ett barn under 18 år sköta barnets alla eRecept-ärenden på apoteket, och har rätt att få en lista över barnets eRecept på apoteket.

Reglerna för eRecept till minderåriga är olika på apoteket och på hälsostationen:

På apoteket:

På apoteket kan du själv hämta ut ditt eRecept, även om du är under 18 år. Om du är över 15 år kan du be om att få ditt eRecept förnyat på apoteket. För att förnya recept utskrivna åt barn under 15 år kräver apoteket samtycke av vårdnadshavaren.

På hälsostationen:

På hälsostationen avgör personalen om du som är under 18 kan bestämma över din egen vård. På hälsostationen kan du själv be om att få ett recept förnyat även om du är under 15 år. Även då är det personalen som avgör om de låter dig få receptet förnyat eller om din vårdnadshavare måste lämna in en ansökan.

Om personalen på hälsovårdsstationen anser att du kan bestämma över din egen vård, kan du som är under 18 år gammal också be om att få ett pappersrecept. Då kan din vårdnadshavare inte få information om receptet, eftersom pappersrecept inte skrivs in i det elektroniska Receptcentret.

09.11.2015 VKSadmin