Du kan be någon annan hämta ut din medicin på apoteket. Då ska personen ta med sig din patientanvisning eller ditt Fpa-kort som bevis för ditt samtycke att hämta ut medicinen som du ordinerats via elektroniskt recept.

Du kan även be en person som arbetar vid hemvården eller på ditt serviceboende att sköta dina eRecept-ärenden inom hälsovården och på apoteket. Då behövs en samtyckesblankett med din underskrift. Blanketten finns på apoteket, din hälsostation eller på FPA:s kontor. Blanketten för samtycke kan skrivas för en enda gång eller för tre år.

När du skrivit under blanketten kan personen:

  • beställa en lista över vilka mediciner du fått eRecept på
  • se till att ett eRecept tas bort när du inte längre behöver medicinen
  • be att förnya dina eRecept

Ett samtycke kan tas tillbaka när som helst. Detta gör du genom att fylla i en annan blankett och skicka den till hälsostationen, apoteket, hemvården eller ditt serviceboende. Blanketten för att säga upp samtycke hittar du på apoteket, hälsostationen eller på din närmaste FPA-byrå.

04.12.2015 Charlotta Järf