Det Nationella hälsoarkivet (KanTa) är en gemensam benämning på de riksomfattande informationssystemtjänsterna inom hälso- och sjukvården. KanTa är ett steg mot bättre kontinuitet i vården, bättre patientsäkerhet och effektivare hälso- och sjukvårdstjänster.

Via de nya KanTa tjänsterna - eRecept, Receptcentret och eArkivet, är dina uppgifter väl skyddade, och behandlas säkert och tillförlitligt. Ingen utomstående kan ta del av dina uppgifter.

När du väljer att ta i bruk elektroniska recept, så kallade eRecept, behöver du inte längre hålla koll på dina pappersrecept eller vara rädd att de ska hamna i fel händer. Med hjälp av eRecept finns dina recept alltid tillgängliga i den elektroniska receptdatabasen, Receptcentret, på apoteket. Endast behörig personal har tillgång till dina eRecept.

Personalen på hälsovårdscentralen eller apoteket kan via Receptcentret enkelt se vilka mediciner du använder dig av. Elektroniska recept minskar således även riskerna med överlappande medicinering eller skadliga biverkningar och interaktioner mellan de mediciner du använder.

Broschyrer med information om eRecept får du på din hälsostation, sjukhuset eller apoteket. eRecept, och de övriga e-tjänsterna inom det nationella hälsoarkivet KanTa hittar du även på www.kanta.fi/sv.

14.09.2020 redaktion_toimitus