Du kan själv be om att få ditt eRecept förnyat. Också en person som du gett tillåtelse att sköta dina ärenden kan be om att få förnya receptet. Om det är fråga om att förnya ett recept på ett narkotiskt preparat måste du alltid lämna in ansökan själv.

Du kan be om att få ditt elektroniska recept förnyat om det är mindre än 16 månader sedan receptet skrevs ut. eReceptet förnyas antingen via apoteket eller på hälsostationen. Hälsostationen behandlar din begäran inom åtta dagar.

Om du angett din mobiltelefonnummer får du ett sms när ditt eRecept förnyats. Du kan självklart även kontakta hälsocentralen eller apoteket och fråga om ditt recept förnyats. Du ser även om receptet förnyats genom att logga in på sidan för dina egna uppgifter i e-tjänsten på www.kanta.fi/sv.

Det är alltid en läkare som i sista hand bestämmer om ditt eRecept förnyas eller inte. Om receptet inte kan förnyas får du ett meddelande om detta.

För ett förnyat eRecept gäller samma patientanvisning som tidigare. Om du vill kan apoteket skriva ut din patientanvisning på nytt samtidigt som du hämtar ut din medicin.

09.11.2015 VKSadmin