Det finns noggranna bestämmelser om vem som får läsa dina uppgifter som finns sparade i det elektroniska Receptcentret. Folkpensionsanstalten är registeransvarig för Receptcentret. Endast behöriga personer har rätt att ta del av dina uppgifter.

Din läkare eller sjukskötare får läsa de elektroniska recept som han eller hon själv skrivit ut i Receptcentret. Den vårdpersonal som behandlar dig får läsa dina eRecept, men detta förutsätter att du har gett till tillstånd till detta. I en nödsituation får läkare läsa dina recept utan ditt lov, för att kunna ge dig bästa möjliga vård. På apoteket kan dina recept läsas av en farmaceut eller provisor när du hämtar ut dina mediciner.

Alla 18 år fyllda har rätt att när som helst kontrollera egna uppgifter och eRecept som sparats i databasen. Du kan kontrollera och skriva ut dina uppgifter via e-tjänsten www.kanta.fi/sv under fliken ”Mina uppgifter”. Du loggar in med dina nätbankskoder. Om du inte har en dator kan du besöka ett apotek och be att få en utskriven version av dina uppgifter. Du behöver alltså inte ha tillgång till en dator för att granska dina uppgifter.

När du har fått ett eRecept utskrivet har du rätt att:

  • kontrollera uppgifterna i Receptcentret
  • få felaktiga uppgifter rättade
  • få veta var man tittat på eller behandlat dina receptuppgifter

Dina elektroniska recept finns sparade i Receptcentret 30 månader efter utskrivningsdatum. I e-tjänsten syns dina pappersrecept inte, och inte heller recept som skrivits ut per telefon eller sänts till apoteket via fax. Giltighetstiden för ett eRecept är vanligtvis ett år.

Om du är under 18 år har du inte rätt att ta del av dina uppgifter i Receptcentret. Inte heller vårdnadshavare till barn under 18 år har rätt att gå in och läsa sina barns uppgifter i e-tjänsten. Däremot har vårdnadshavaren rätt att få en lista över sina barns eRecept på apoteket.

Mer om KanTa-tjänsterna och Receptcentrets datasäkerhet hittar du här.

18.03.2019 Redaktion_Toimitus