I mars 2013 övergick Vasa centralsjukhus till att använda elektroniska recept, så kallade eRecept. På hälsovårdscentralerna och apoteken i sjukvårdsdistriktet skedde övergången i november 2012. I och med övergången kommer pappersrecept att förekomma allt mer sällan.

När du får ett recept på en medicin av en läkare eller sjukskötare skriver han eller hon in det elektroniska receptet på sin dator och sparar det direkt i en elektronisk receptdatabas, Receptcentret. FPA är registeransvarig för Receptcentret. Giltighetstiden för ett eRecept är vanligtvis ett år.

Du får inget pappersrecept när du besöker din hälsovårdsstation eller ditt sjukhus. Istället får du en patientanvisning av personen som skriver ut ditt recept. I patientanvisningen hittar du all information du behöver om läkemedlet du fått recept på, och hur mycket du ska ta av den.

När du fått ett eRecept utskrivet kan du hämta ut de läkemedel som nämns i receptet på vilket apotek som helst. I Finland övergår alla apotek till eRecept under 2012. Apoteken har tillgång till den skyddade databasen, Receptcentret, där dina recept finns sparade.

När du går till apoteket för att hämta ut medicinen ska du ha med dig ditt Fpa-kort. Fpa-kortet behöver du också alltid ha med dig för att få läkemedelsersättning. Patientanvisningen i pappersform underlättar hanteringen av ditt recept om du har den till hands, men är inte obligatorisk att ha med sig.

Ett eRecept är synligt i Receptcentret 30 månader efter att det skrivits ut. Efter detta flyttas receptet till det elektroniska patientdataarkivet, eArkivet.

Om du inte vill ha ett elektroniskt recept, kan du fortfarande be om ett pappersrecept av din läkare. Det som står på pappersreceptet förs inte in i det elektroniska Receptcentret.

Enligt lagen om elektroniska recept (2.2.2007/61) ska alla sjukhus och hälsocentraler i Finland övergå till att använda elektroniska recept under 2012-2013. På Åland är detta frivilligt.

14.09.2020 redaktion_toimitus