När du går till apoteket för att hämta ut medicinen ska du ha med dig ditt Fpa-kort. Fpa-kortet behöver du också alltid ha med dig för att få läkemedelsersättning. Om du önskar, kan du även be någon annan hämta ut din medicin på apoteket.

Om du ber någon annan hämta ut dina läkemedel, ska personen ta med sig din patientanvisning eller ditt Fpa-kort som bevis för ditt samtycke att hämta ut medicinen.

Om du ber någon sköta andra ärenden som berör dina elektroniska recept på apoteket, behövs en samtyckesblankett som du skrivit under. Blanketten finns på apoteket, din hälsostation eller på Folkpensionsanstalten. Blanketten för samtycke kan skrivas för en enda gång eller för tre år.

När du skrivit under blanketten för samtycke kan personen:

  • beställa en lista över vilka mediciner du fått eRecept på
  • se till att ett eRecept tas bort när du inte längre behöver medicinen
  • be att förnya dina eRecept

På hälsostationen gäller andra regler än på apoteket. När en annan person ska sköta dina eRecept-ärenden på hälsostationen behövs det alltid en samtyckesblankett. Ditt samtycke till att någon kan sköta dina ärenden på hälsostationen gäller alltid tre år.

Information om användning av eRecept för dig som bor på serviceboende eller använder hemvård

04.12.2015 Charlotta Järf