Det finns rikligt med information om sjukdomar, behandlingar och hälsa i allmänhet på webben. Det är emellertid skäl att förhålla sig kritiskt till information som till exempel förekommer på diskussionsforum, där vilken lekman som helst anonymt kan kommentera och ge råd.

Råden som ges kan vara fel och dessutom är behandlingen av varje sjukdom alltid individuell. Den läkare eller sjukskötare som undersöker dig kan bäst ge råd i hälsorelaterade frågor, som berör dig eller dina anhöriga.

På webben finns emellertid också bra och saklig information. Här på denna sida har vi för avsikt att sammanställa länkar till webbsidor med saklig information.

Terveyskirjasto (www.terveyskirjasto.fi)>> Ett finskspråkigt projekt som går under namnet Medborgarens hälsobibliotek. I mån av möjlighet kommer en del av texterna i Hälsobiblioteket att översättas till svenska. Via Hälsobiblioteket kan du få pålitlig och aktuell hälsoinformation. Hälsobiblioteket innehåller bl.a. FRK:s Första hjälpen.

Vårdguiden (www.1177.se)>> Upprätthålls av Stockholms läns landsting och ger information om sjukdomar och egenvårdsråd.

God medicinsk praxis (www.kaypahoito.fi)  Rekommendationer för patienter.

Räddningsväsendet (www.pelastustoimi.fi)  Bl.a. information om förebyggande av olyckor och eldsvådor.

Hjärtförbundet (www.sydanliitto.fi) Bl.a. information om kost, viktkontroll, kolesterol och blodtryck.

Mannerheims barnskyddsförbund (www.mll.fi)  Bra informationskälla för barnfamiljer.

Österbotten-projektet (www.pohjanmaahanke.fi)   Information om missbrukar- och mentalvårdsärenden.

Psykporten (www.psykporten.fi)  Erbjuder pålitlig och uppdaterad information om vuxnas och ungdomars mentala problem och missbruk, samt uppger var hjälp kan fås.

Patientorganisationer  Vi har samlat olika patientorganisationer på en skild sida.


Sidor på finska:

Pieni päätös päivässä (sydanliitto.fi)  Små beslut hjälper dig nå ett sundare liv.

Stumppi.fi (www.stumppi.fi)  Information om tobaksrökning och råd om hur du kan sluta röka.

Lääkeinfo (laakeinfo.fi) Information om läkemedel.

21.05.2021 Redaktion_Toimitus