Lääkekortti.fi är en elektronisk service, utarbetad av Lääketietokeskus och Vasa centralsjukhus, för koordinering av medicinerings- och vaccineringsuppgifter.

Via denna service kan du upprätthålla, uppdatera och skriva ut uppgifter om din medicinering och vaccineringar. Upprätthållandet av medicineringsuppgifter i elektronisk form underlättar koordineringen av medicineringen och det enkla uppdateringssystemet gör att vaccineringsuppgifterna alltid hålls à jour. Lääkekortti.fi stöder egenvården och ökar medicineringssäkerheten.

Den elektroniska webbplatsen Lääkekortti.fi är en för alla öppen tjänst som inte kräver registrering eller användarkonto.

Du och/eller dina anhöriga känner bäst till dina mediciner. Skriv ner dina mediciner på ett läkemedelskort och ha det alltid med dig. Då kan du ges vård snabbare och din läkemedelsbehandling blir säkrare. I en akut situation kan det vara svårt att komma ihåg till och med de enklaste saker, därför är det livsviktigt att dina läkemedelsuppgifter finns till hands.

Läkemedelskortet kan skrivas ut i olika versioner. På utskriften får t.ex. läkaren lätt en helhetsbild av alla läkemedel som patienten använder. Det kreditkortsstora medicineringskortet ryms bra i plånboken och uppgifterna är alltid med.

Via Lääkekortti.fi-servicen kan man enkelt även upprätthålla sina egna vaccineringsuppgifter. På kortet ser man genast när nästa vaccination är aktuell samt om vaccinationerna är i skick t.ex. före en utlandsresa.

Vid sidan av den elektroniska tjänsten finns det även ett läkemedelskort i pappersform (pdf-fil) som kan fås på sjukhus, hälsovårdscentraler, apotek och andra verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården.

14.03.2016 laatu