Beställ tid på förhand till laboratoriet så behöver du inte köa!

Via Nätlaboratoriet Nettilab kan du beställa tid till laboratoriets provtagning. Dessutom kan du naturligtvis ändra eller annullera din provtagningstid.

24.11.2016 VKSadmin