På denna sida hittar du länkar till olika patientorganisationers webbplatser. Om du anser att någon patientorganisation fattas på listan kan du meddela oss via responsblanketten.

 ADHD-förbundet

 Allergi- och astmaförbundet

 Alzheimer centralförbundet

 Andningsförbundet Heli

 Anhörigas stöd för mentalvården i Vasanejden 

 Cancerorganisationerna

 Centralförbundet för mental hälsa

 Celiakiförbundet

 CP-förbundet

 Diabetesförbundet

 Dövas förbund

 Epilepsiförbundet

 Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

 Finska hörselförbundet

 Hjärtförbundet

 Meniereförbundet

 MS-förbundet

 Muskelhandikappförbundet

 Njur- och leverförbundet

 Parkinson-förbundet

 Pohjanmaan näkövammaiset ry

 Positiiviset ry, HIV-Finland

 Psoriasisförbundet

 Reumaförbundet

 Ryggförbundet

 Sorgbandet - stödförening för de närstående till personer som begått självmord

 Stroke- och dysfasiförbundet

 Stödförening för närstående till missbrukare

 Svenska Österbottens anhörigförening

 Synskadades centralförbund

 Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård

 Utvecklingsstördas stödförbund

 Vasanejdens ADHD-förening

 Vasanejdens andningsförening

 Vasanejdens celiakiförening

 Vasanejdens minneförening

 Vasanejdens neuroförening

 Vasanejdens njur- och leverförening

 Vasanejdens psoriasisförening

 Vasanejdens Sköldkörtelföreningen rf

 Vasa ryggförening

 Ätstörningsförbundet

 Österbottens cancerförening

01.07.2021 Redaktion_Toimitus