Case managerna främjar en helhetsbetonad vård genom att fungera som länk mellan olika specialområden. Patienten kan ringa case managern bland annat då vården av sjukdomen delas av olika specialiteter och då patienten behöver stöd i sin vård.

Case managern kan också hjälpa till om en patient har svårigheter med att tolka läkarens texter eller laboratoriesvar, vid oklarheter med medicineringen eller när det har kommit en kallelse till en undersökning och de inte vet hur de ska göra. 

  • Med Vasa centralsjukhus case manager-modell förbättras vårdens planmässighet, enhetlighet och kontinuitet.
  • Case managern verkar som kontaktperson mellan patienten och olika vårdande instanser. Hjälpen är avgiftsfri för patienten, och ingen remiss behövs.
  • Hjälp ges till patienter i alla åldrar.
  • Som stöd för verksamheten fungerar omfattande nätverk med kommunerna och tredje sektorn samt multiprofessionellt samarbete med till exempel fysioterapeuter, socialarbetare och läkare.
  • På Vasa centralsjukhus arbetar två case manager på heltid.

Hembesöket,
sommar 2021

Kontaktuppgifter

Läge
Y0
Case manager Eeva-Kaisa Hannelin
040 183 4951
Case manager Maria Lindholm
040 630 5466
20.05.2021 Redaktion_Toimitus