Vasa centralsjukhus erbjuder hemsjukhustjänster för barnpatienter samt hembesök för psykiatriska patienter och rehabiliteringspatienter.


Hemsjukhus för barn

Hemsjukhuset för barn har till syfte att underlätta vardagen för långtidssjuka barnpatienter och deras familjer.

Ytterligare information om hemsjukhuset för barn >>


Hembesök inom psykiatrin

Psykiatriska öppenvårdspatienter erbjuds stöd i form av hembesök.

Rehabiliteringsenhetens hembesök

Alla rehabiliteringshandledare gör hem-, daghems- eller skolbesök i hela Vasa sjukvårdsdistrikt, från Kristinestad i söder till Larsmo i norr.

Ytterligare information om den service som erbjuds av rehabiliteringshandledarna >>

10.11.2015 VKSadmin