OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärsverksamhet på sjukhus. Målet med verksamheten är att erbjuda rofyllda möten med patient och närstående och att stödja i anpassningen till sjukdomen.

OLKA koordinerar sjukhusets volontärverksamhet. Alla OLKAs volontärer har utbildats för sin uppgift och förbundit sig till tystnadsplikt. Volontärerna fungerar som sällskap och stöd för patienten och befattar sig inte med vården. Volontärerna ersätter inte personalens arbete. Volontärerna sprider glädje och ger stöd och hopp i sjukhusvardagen. 

Se en kort introduktionsvideo om OLKA-verksamheten (på finska).

OLKA-tjänster

Bli volontär

Skolningar för volontärer:

  • 26.11. på svenska
  • 25.11. på finska

OLKA-volontärernas feedback

Bokning av temadag

Innehållssida

För patienter och närstående

27.06.2019Redaktion_Toimitus

Bli inte ensam – det finns stöd På OLKA-punkten finns information om patientföreningar samt broschyrer och tidningar. Patientföreningarna presenterar sin...

Läs hela artikeln
22.10.2019 OLKA