OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärsverksamhet på sjukhus. Målet med verksamheten är att erbjuda rofyllda möten med patient och närstående och att stödja i anpassningen till sjukdomen.

OLKA koordinerar sjukhusets volontärverksamhet. Alla OLKAs volontärer har utbildats för sin uppgift och förbundit sig till tystnadsplikt. Volontärerna fungerar som sällskap och stöd för patienten och befattar sig inte med vården. Volontärerna ersätter inte personalens arbete. Volontärerna sprider glädje och ger stöd och hopp i sjukhusvardagen. 

Se en kort introduktionsvideo om OLKA-verksamheten (på finska).

OLKA-tjänster.

Bli volontär

Skolningar för volontärer

  • Nästa skolning på svenska ordnas när volontärverksamheten börjar på nytt efter coronapandemin

Bli kamratstödjare

Kamratstöd innebär att man delar erfarenheter med en person som har liknande upplevelser som man själv. Kamratstödjaren har själv överlevt eller anpassat sitt liv till sjukdomen och vill ge stöd åt andra insjuknade. En närstående till den insjuknade (t.ex maka/make eller förälder) kan också fungera som kamratstödjare.

Kamratstödsutbildning TOIVO på svenska ordnas 24.8., 31.8, 7.9 och 14.9.2021 kl.17-20:30.

Ansökan till TOIVO-kamratstödsutbildning

Feedback efter volontärtur

OLKA-volontärernas feedback

Bokning av temadag och respons efter temadagen

Bokning av temadag

Respons på temadagen

OLKA-punktens evenemang

Ge oss respons

Respons på OLKA-verksamheten

Innehållssida

För patienter och närstående

27.06.2019Redaktion_toimitus

Bli inte ensam – det finns stöd På OLKA-punkten finns information om patientföreningar samt broschyrer och tidningar. Patientföreningarna presenterar sin...

Läs hela artikeln
17.06.2021 Redaktion_Toimitus