OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärsverksamhet på sjukhus. Målet med verksamheten är att erbjuda rofyllda möten med patient och närstående och att stödja i anpassningen till sjukdomen.

OLKA koordinerar sjukhusets volontärverksamhet. Alla OLKAs volontärer har utbildats för sin uppgift och förbundit sig till tystnadsplikt. Volontärerna fungerar som sällskap och stöd för patienten och befattar sig inte med vården. Volontärerna ersätter inte personalens arbete. Volontärerna sprider glädje och ger stöd och hopp i sjukhusvardagen. 

Se en kort introduktionsvideo om OLKA-verksamheten (på finska).

OLKA-tjänster

Bli volontär

Skolningar för volontärer

  • Nästa skolning våren 2020

 

Bli kamratstödjare

Kamratstöd innebär att man delar erfarenheter med en person som har liknande upplevelser som man själv. Kamratstödjaren har själv överlevt eller anpassat sitt liv till sjukdomen och vill ge stöd åt andra insjuknade. En närstående till den insjuknade (t.ex maka/make eller förälder) kan också fungera som kamratsödjare.

Kamratstödsutbildning på svenska ordnas i februari 2020. Tisdagar 4.2., 11.2, 18.2. och 25.2. kl.16.30 -20.00. 

Ansökan till TOIVO-kamratstödsutbildning

 

Feedback efter volontärtur

OLKA-volontärernas feedback

 

Bokning av temadag och respons efter temadagen

Bokning av temadag

Respons på temadagen

 

Ge oss respons

Respons på OLKA-verksamheten

Innehållssida

För patienter och närstående

27.06.2019Redaktion_Toimitus

Bli inte ensam – det finns stöd På OLKA-punkten finns information om patientföreningar samt broschyrer och tidningar. Patientföreningarna presenterar sin...

Läs hela artikeln
12.12.2019 OLKA