OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärsverksamhet på sjukhus. Målet med verksamheten är att erbjuda rofyllda möten med patient och närstående och att stödja i anpassningen till sjukdomen.

 

OLKA koordinerar sjukhusets volontärverksamhet. Alla OLKAs volontärer har utbildats för sin uppgift och förbundit sig till tystnadsplikt. Volontärerna fungerar som sällskap och stöd för patienten och befattar sig inte med vården. Volontärerna ersätter inte personalens arbete. Volontärerna sprider glädje och ger stöd och hopp i sjukhusvardagen.

 

 

 

 

  • Bekanta dig med den nationella OLKA-verksamheten genom att klicka på länken: olkatoiminta.fi (på finska).
  • Kamrathuset hjälper dig att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd samt kamratvideor och erfarenhetsberättelser av både stödpersoner och personer som fått kamratstöd
  • Cirka 40 patientföreningar som är verksamma i Österbotten finns på Österbottens Föreningar rf:s webbplats. Du hittar listan om de där patientföreningarna genom att klicka på den här länken.

 

Innehållssida

Volontärsverksamhet på sjukhus

Volontärsverksamhet på sjukhus

14.07.2021Redaktion_Toimitus

Nedan kan du se OLKA Vaasas presentationsvideo.

Läs hela artikeln
08.03.2022 OLKA