Bli inte ensam – det finns stöd

På OLKA-punkten finns information om patientföreningar samt broschyrer och tidningar. Patientföreningarna presenterar sin verksamhet på OLKA-punkten.

Volontärer på sjukhuset

På sjukhuset finns frivilliga kamratstödpersoner, samtalspartner, entréassistenter och lekkamrater. Du känner igen en volontär på den gröna västen.

Hur kan du få kamratstöd?

Kamratstöd är stöd som grundar sig på erfarenhet. En kamratstödperson har upplevt samma sak, arbetar på frivilligbasis, har fått utbildning för uppgiften och har förbundit sig till tystnadsplikt.

Kamratstödet hjälper i anpassningen till sjukdomen och egenvården. Den insjuknade eller anhöriga kan få information och hopp för framtiden.

På sjukhuset kan du få kamratstöd genom att kontakta OLKA. Via Kamrathuset kan du också söka efter kamratstöd som patientföreningarna erbjuder.

glad kvinna.glad man.

28.02.2020 Redaktion_toimitus