OLKA-punktens evenemang 

 

 September

 

10.9. kl. 9.00–11.00 Österbottens Cancerförening på OLKA-punkten

17.9. kl. 9.00–11.00 Österbottens Cancerförening på OLKA-punkten

24.9. kl. 9.00–11.00 Österbottens Cancerförening på OLKA-punkten

 

October

1.10. kl. 9.00–11.00 Österbottens Cancerförening på OLKA-punkten, tillsammans med Västra cancercentret

8.10. kl. 9.00–11.00 Österbottens Cancerförening på OLKA-punkten

9.10. ILONAs dag

15.10. kl. 10.00–14.00 Rosa Bandet-temadag, Österbottens Cancerförening

15.10. kl. 9.00–11.00 Internationell kamratstöd -dag

22.10. kl. 9.00–11.00 Österbottens Cancerförening på OLKA-punkten

29.10. kl. 9.00–11.00 Österbottens Cancerförening på OLKA-punkten

29.10 kl. 9.00-12.00 Föreningarna på sjukhuset

29.10 kl. 12.00-15.00 "Tunnista aivohalvauksen oireet"

                 Österbottens AVH-förening rf/VASAS KLUBB

 

November

5.11. kl. 9.00–11.00 Österbottens Cancerförening på OLKA-punkten, tillsammans med Västra cancercentret

12.11. kl. 9.00–11.00 Österbottens Cancerförening på OLKA-punkten

13.11. 9.00–13.00 Diabetes temadag

19.11 kl. 9.00–11.00 Österbottens Cancerförening på OLKA-punkten

26.11. kl. 9.00–11.00 Österbottens Cancerförening på OLKA-punkten

 

December

3.12. kl. 9.00–11.00 Österbottens Cancerförening på OLKA-punkten, tillsammans med Västra cancercentret

10.12. kl. 9.00–11.00 Österbottens Cancerförening på OLKA-punkten

17.12. kl. 9.00–11.00 Österbottens Cancerförening på OLKA-punkten

 

26.09.2020 OLKA