Denna sida innehåller länkar och information för OLKA-volontärer som arbetar på sjukhuset och de som vill bli volontärer.

Skolningar för volontärer

  • Nästa skolning på svenska ordnas när volontärverksamheten börjar på nytt efter coronapandemin.

Bli volontär

Bli kamratstödjare

Kamratstöd innebär att man delar erfarenheter med en person som har liknande upplevelser som man själv. Kamratstödjaren har själv överlevt eller anpassat sitt liv till sjukdomen och vill ge stöd åt andra insjuknade. En närstående till den insjuknade (t.ex maka/make eller förälder) kan också fungera som kamratstödjare.

Kamratstödsutbildning TOIVO på svenska ordnas 2022 i april 5.4., 12.4., 19.4. och 26.4. och nästa kurs i october. 

Ansökan till TOIVO-kamratstödsutbildning

 

Feedback efter volontärtur

OLKA-volontärernas feedback

08.03.2022 OLKA