• ger råd vid frågor som gäller patientens rättigheter
  • ger råd vid frågor om hur patienten kan gå tillväga vid missnöje med vården eller bemötandet
  • ger råd och hjälper i fråga om anmärkning eller patienskadeanmälan

I fall du är missnöjd eller om något är oklart med vården är det bäst att diskutera ärendet med läkare eller vårdare på vårdenheten. De flesta frågor klargörs snabbast där de har skett. Ifall ärendet inte går att reda ut har du möjlighet att kontakta patientombudsmannen.

Patientombudsmannen tar inte ställning till de medicinska besluten angående patientens vård. Patientombudsmannen tar inte heller ställning till om det har skett en patientskada i vården.

Ömtåliga ärenden och konfidentiella uppgifter bör inte skickas elektroniskt. VCS har oskyddad e-post.

 

Kontaktuppgifter

Läge
A1
Öppethållningstider
För personligt besök rekommenderas bokning av tid på förhand.
Patientombudsman
06 213 1080
Telefontid tis. och to. kl. 9.00-14.30
08.03.2016 Potilasasiamies