Servicepunkt och servicerådgivare

Vid Vasa Centralsjukhus huvudbyggnad finns en servicepunkt för patienter, närstående och sjukhusbesökare. Servicepunkten har ingen tidsbeställning, utan det är bara att stiga in och ställa sina frågor. Vid servicepunkten finns en sakkunnig inom hälso- och sjukvården samt representanter för patientföreningar vardagar kl. 09.00-15.00.

Servicepunktens personal erbjuder praktisk hjälp, lyssnar och stöder samt hänvisar patienten vidare vid behov.

Servicerådgivaren hjälper dig vardagar mellan kl 7.00-15.00
att hitta rätt på sjukhuset - vid läkarbesök - boka transport - stöder, tröstar, lyssnar.

Telefon 06 2131315 eller 06 2132433 eller 06 2134438

Sjukhusprästen är anträffbar tisdagar kl. 10-11.

Servicepunkten inrymmer dessutom ett utrymme för patientföreningar och deras material. Patientföreningar är på plats enligt kalendern.

 

Servicepunkten broschyr >>

Servicepunktens kalender >>

Kontaktuppgifter

Läge
A1
Öppethållningstider
Arkisin klo 9.00-15.00 / Vardagar kl. 9.00-15.00
Palvelupiste / Servicepunkt
06 213 2433
Kontaktuppgift

Servicerådgivare Nina Karlsson

06 213 2433

Kontaktuppgift

Servicerådgivare Lena Österholm

06 213 4807

20.11.2017 Redaktion_Toimitus