Servicerådgivare

 

Vid Vasa centralsjukhus huvudbyggnad finns Servicepunkt för patienter, närstående och sjukhusbesökare. Servicerådgivarna är sakkunniga inom hälso- och sjukvården, som erbjuder praktisk hjälp, lyssnar och stöder vid sjukhusbesök.

Servicerådgivaren hjälper dig att hitta rätt på sjukhuset och är vid behov med vid läkarbesök. Du kan boka servicerådgivare för att hjälpa dig vardagar mellan kl. 7.00 - 15.00.

Servicerådgivarens telefonnummer är 06 213 1315. Om du vill träffa servicerådgivaren då du är på sjukhuset kan du ringa servicerådgivaren med telefonen som finns i Servicepunkten. Du kan även begära personalen i Informationen kalla servicerådgivaren till din hjälp.

 

Patientföreningar i Servicepunkten

 

Vid servicepunkten har du möjlighet att träffa kamratstödpersoner från flera patientföreningar. Från Servicepunktens kalender kan du titta när föreningarna är på plats. Vid Servicepunkten finns rikligt med informationsmaterial gällande olika sjukdomar och om patientföreningarna. Vid patientföreningarna är det möjligt att hitta kamratstöd. Informationsmaterialet kan användas fritt.

Som kontaktperson gällande patientföreningarna fungerar Lena Österholm,

telefon 06 213 4807.

 

Sjukhusprästen är anträffbar tisdagar kl. 10.00 - 11.00.

 

Servicepunktens kalender >>

Kontaktuppgifter

Läge
A1
Öppethållningstider
Arkisin klo 7.00-15.00 / Vardagar kl. 7.00-15.00
Palvelupiste / Servicepunkt
06 213 1315
17.09.2018 sari west