Vecka 46

  • ti 14.11

      Världsdiabetesdagen

      kl. 9.00-15.00 Mellersta Österbottens svenska Diabetesförening

      kl.10.00-11.00 Sjukhusprästen

      kl.10.00-13.00 Epilepsiföreningen

      kl.11.00-14.00 Vaasan seudun Diabeetikot. 

  • ons.15.11

      kl.9.00-11.00 VasaNejdensAndningsförening

      kl.12.00-14.00 Ryggföreningen

  • to 16.11

      kl.9.00-11.00 Österbottens Cancerförening.

 

Vecka 47

kl 9.00-12.00 Vasanejdens hörselförening

kl.12.00-14.00 Österbottens Cancerförening

  • tisd

kl 10.00-11.00 Sjukhusprästen

kl 11.00-14.00 Vaasan seudun Diabeetikot.

  • onsd

kl 9.00-11.00 Vasa Nejdens Andningsförening.

20.11.2017 Servicepunkten