20.5.2019 kl;9.00-11.00 Österbottens Cancerförenin

21.5.2019 kl;10.00-11.00 Sjukhusprästen

21.5.2019 kl ;11.00-14.00 Diabetesföreningen

22.5.2019 kl:9.00-11.00 Andningsföreningen

22.5.2019 kl 11.00-14.00 Epilepsiföreningen

23.5.2019 kl; 9.00-11.00  Österbottens Cancerförening

 

 

22.05.2019 Servicepunkten