18.02.2020. kl;10.00-11.00 Sjukhusprästen.

20.02.2020. kl;9.00-11.00. Österbottens Cancerförening.

 

 

 

 

 

 

14.02.2020 Servicepunkten