26.3.2019 kl;10.00-11.00 Sjukhusprästen

26.3.2019.2019 kl;11.00-14.00 Vaasan Seudun Diabeetikot

27.3.2019 kl; 9.00-11.00  Andningsföreningen

28.3.2019 kl;9.00-11.00 Österbottens Cancerförening

22.03.2019 Servicepunkten