Servicerådgivarna är sakkunniga inom hälso- och sjukvården, som erbjuder praktisk hjälp, lyssnar och stöder vid sjukhusbesök. Servicerådgivaren hjälper dig att hitta rätt på sjukhuset och är vid behov med vid läkarbesök. Du kan boka servicerådgivare för att hjälpa dig vardagar mellan kl. 7.00 - 15.00. Servicerådgivarens telefonnummer är 06 213 1315. Om du vill träffa servicerådgivaren då du är på sjukhuset kan du begära personalen i Informationen kalla servicerådgivaren till din hjälp.

Kontaktuppgifter

Läge
Pääaula
Öppethållningstider
Vardagar kl. 7.00–15.00
servicerådgivare
06 213 1315
Kontaktuppgift

Kundservicechef Sari West

06 213 1721

05.03.2020 sari west