Sjukhusprästen ställer sig som en lugn medmänniska vid din sida

  • i kyrkliga förrättningar (dop, vigsel, jordfästning)
  • då du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • då du är rädd eller deprimerad
  • då du ställer frågor om det yttersta tingen eller önskar dig andlig ledning
  • då du önskar att man ber för dig
  • då du vill fira nattvard
  • då du sörjer någon som stått dig nära
  • då du tar avsked (sorgeandakt: på avdelningen eller i sjukhusets kapell)

 

Vi sjukhuspräster finns till för patienterna, de anhöriga och personalen. 

Vi är sakkunniga i frågor om själavård, men innehållet i samtalet behöver inte alls vara av andligt art, utan kan omfatta allt som hör till det mänskliga livet. Vi har tystnadsplikt och respekt för religionsfrihet samt olika religiösa övertygelser och livsåskådningar är naturligt. Vi verkar i vårt arbete kallade, sända och stödda av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Personalen kan också förmedla kontakt mellan patienter, deras anhöriga och sjukhusprästen.

Du når jourhavande sjukhuspräst varje dag kl. 7-22 via 044 331 1084

Stilla rummet är öppet varje dag.

Mer information om Stilla rummet finns här >>

Kontaktuppgifter

Läge
XA1
Sjukhuspräst
06 213 1084
Mån., tis., to. och fre.
Sjukhuspräst
06 213 1083
Mån., tis., ons. och fre.
Sjukhuspräst, Roparnäs
06 325 1798
Mån.-tis.
Sjukhuspräst, Roparnäs
06 213 1023
Ons.-fre.
09.09.2020 Sairaalapappi 1