Sjukhusprästen ställer sig som en lugn medmänniska vid din sida

  • då du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • då du är rädd eller deprimerad
  • då du ställer frågor om det yttersta tingen eller önskar dig andlig ledning
  • då du önskar att man ber för dig
  • då du vill fira nattvard
  • då du sörjer någon som stått dig nära
  • då du tar avsked (sorgeandakt: på avdelningen eller i sjukhusets kapell)
  • En liten bönestund i Stilla Rummet F0 kl. 11:30 på måndagar

  • Du kan också träffa sjukhusprästen på servicepunkten tisdagar kl. 10-11

Vi sjukhuspräster finns till för patienterna, de anhöriga och personalen. 

Vi är sakkunniga i frågor om själavård, men innehållet i samtalet behöver inte alls vara av andligt art, utan kan omfatta allt som hör till det mänskliga livet. Vi har tystnadsplikt och respekt för religionsfrihet samt olika religiösa övertygelser och livsåskådningar är naturligt. Vi verkar i vårt arbete kallade, sända och stödda av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Personalen kan också förmedla kontakt mellan patienter, deras anhöriga och sjukhusprästen.

Helgdagar, veckoslut och kvällar via centralsjukhusets växel 06 213 1111.

Stilla rummet är öppet varje dag.

Mer information om Stilla rummet finns här >>

Kontaktuppgifter

Läge
XA1
Öppethållningstider
Sairaalapappi / Sjukhuspräst
06 213 1084
Ma, ti, to ja pe / Mån., tis., to. och fre.
Sairaalapappi / Sjukhuspräst
06 213 1083
Ma, ti, ke ja pe / Mån., tis., ons. och fre.
Sairaalapappi, Huutoniemi / Sjukhuspräst, Roparnäs
06 325 1798
Ma-ti / Mån.-tis.
Sairaalapappi, Huutoniemi / Sjukhuspräst, Roparnäs
06 213 1023
Ke-pe / Ons.-fre.
Kontaktuppgift

Sjukhuspräst / Chef för sjukhussjälavården Rose-Maj Friman

06 213 1083

Kontaktuppgift

Sjukhuspräst Krista Riipinen

Kontaktuppgift

Sjukhuspräst Marianne Virtanen

06 213 1023

17.05.2019 Sairaalapappi 1