"Det är tillåtet att vila"

Stilla rummet är för patienter, anhöriga och personalen. Stilla rummet finns för att du kan hämta andan och samla dina tankar, vara i tystnaden. Stilla rummet är öppet för alla oavsett tro. Finns i F0 våningen och kommer att vara öppet dygnet runt (öppnades 16.5.2016).

Presentation av stilla rummet - tidtabell

Stilla rummets historia

20.06.2016 Sairaalapappi 1