För det stilla rummet på Centralsjukhuset i Vasa har det arbetats i stillhet under många år. Under den tiden har det förekommit några toppar och nu senast en stadig kurs mot förverkligande och ibruktagande.

Under åren 1999-2000 aktualiserades behovet av ett stilla rum på sjukhuset. Kontakt mellan den kyrkliga samfälligheten och sjukhusets ledning förekom. Arbetet ebbade ut under årtusendets första år.

I samband med att Y-huset tog form väcktes frågan igen om det kunde finnas lämpligt utrymme för ett stilla rum. En alldeles ny aktivitet för stillhetens sak drog igång. Planeringen tog fart, förverkligandet kom igång.

Mötesrummet i F0, som var en del av den tidigare akutavdelningen, iordningställdes under 2014-2015. För utsmyckningen valdes tre av Esa Siltaloppis naturfotografier från Österbotten. Ilona Ristas trärelief valdes för att täcka de stora fönstren och samtidigt fungera som inredning. Konstverken kom på plats under hösten 2015. Då beställdes också biskopen i Borgå att inviga rummet i maj följande år. Under våren 2016 valdes möbler, stolar och golvdynor samt installerades en tv för musik och bild. Ännu går vi i väntans tider vad gäller altare och kors samt övrig utrustning.

Sjukvårdsdistriktet och dess centralsjukhus står som segrare i detta maratonlopp. Insatsen är också betydande omräknat i euro och cent.Alla som varit med i det praktiska arbetet tillägnas en tacksam tanke då vi mänskligt sett står inför fullbordan.

Med besked väcktes tanken på och drömmen om ett stilla rum på centralsjukhuset ur sin törnrosasömn. Sjukhusprästerna fortsätter att planera för rummets användning. Vår förhoppning och målsättning är att rummet skall betjäna patienter, personal och anhöriga. En stund av stillhet ger ork, gör det möjligt att samla tankarna, frigör kreativiteten och mycket annat som bidrar till bevarat och ökat välmående i arbetet och livet i stort. Stilla rummet är också ett gemensamt vardagsrum för olika trosutövare att dela stillhetens väg, som är gemensam för olika traditioner. Stilla rummet med dess genomtänkta och smakfulla inredning för besökaren rakt in i den finländska naturens famn. Vid vågornas skvalp och måsens flykt får tankarna vingar.

20.04.2016 VCSadmin