Vasa centralsjukhus är ett undervisningssjukhus där vård- och medicinstuderande kan utföra sin praktik i olika faser av studierna. Under praktikperioderna kan våra patienter undersökas och vårdas av studerande under handledning.

För undervisningen och vården ansvarar våra sakkunniga specialister och skötare inom de olika specialområdena. Studerandena har sekretess- och tystnadsplikt, precis som den övriga personalen på sjukhuset.

På ett undervisningssjukhus kan medicin- eller vårdstuderande närvara vid undersökningar eller vårdåtgärder. Detta påverkar eller ändrar inte undersöknings- och vårdrutinerna. I undervisningssituationerna kan en studerande eller en grupp studerande delta. Patienten har rätt att välja om en studerande närvarar vid vårdtillfället.

Med en positiv inställning till studerande kan vi hjälpa dem att utvecklas till yrkeskunniga personer med god praktisk erfarenhet av patientvården. Som undervisningssjukhus har Vasa centralsjukhus större möjligheter att även i framtiden rekrytera nya yrkeskunniga skötare och läkare.

21.11.2016 VKSadmin