Akuten finns i Y-huset med ingång från havssidan. För att komma till akuten sväng in vid simhallen till Sanmarksvägen.

Till kartan

Sedan 1.1.2022 hör Vasa centralsjukhus till Österbottens välfärdsområde, som samlar alla social- och hälsovårdstjänster i Österbotten. I fortsättningen hittar du aktuell information om hälso- och sjukvården och servicen på adressen osterbottensvalfard.fi.

Akuten

 

16.06.2022 Redaktion_Toimitus