Prehospital akutsjukvård omfattar brådskande vård och transport av patienter som plötsligt insjuknat eller skadats utanför en hälso- och sjukvårdsinrättning.

I sitt arbete möter personalen inom den prehospitala akutvårdstjänsten patienter som insjuknat eller skadats allvarligt. Även i icke-brådskande situationer gör personalen en bedömning av patientens hälsotillstånd och vårdbehov. De vanligaste, brådskande uppdragen som sköts av den prehospitala akutvårdstjänsten är bl.a. andnöd, bröstsmärtor, hjärncirkulationsstörningar samt trafikolyckor och fallolyckor. Den prehospitala akutvårdstjänsten samarbetar dagligen med övriga myndigheter, såsom till exempel polisen, räddningsväsendet och gränsbevakningsväsendet.  

De situationer som sköts av den prehospitala akutvårdstjänsten behöver inte alltid leda till att en patient blir transporterad till sjukhus. På basis av den bedömning och de undersökningar som utförs på plats väljer ambulanspersonalen den ändamålsenligaste lösningen med tanke på patientens vårdbehov. Då ambulanspersonalen undersökt och eventuellt vårdat patienten och konsulterat en läkare kan det ibland hända att patienten kan stanna hemma, eller vid behov ta sig till akuten till exempel med en taxi.

Ambulanstransport behövs enbart om patientens tillstånd kräver ständig uppföljning eller läkemedelsbehandling eller om patienten annars akut måste tas till en vårdinrättning. Patienten transporteras till sjukhuset då ambulanspersonalen bedömt att sjukdomen eller skadan kräver fortsatt vård på sjukhus och att patienten inte kan ta sig till sjukhuset med till exempel en taxi.

I Vasa sjukvårdsdistrikt tillhandahålls den prehospitala akutsjukvården i samarbete med Österbottens räddningsverk samt Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk. Fältcheferna för den prehospitala akutsjukvården är anställda av Vasa centralsjukhus, medan personalen i ambulanserna är anställda av räddningsverken.

Kontaktuppgifter

Läge
F0
Akutvårdcentralen
06 213 4457
15.12.2015 Heli Masa