För psykiatriska patienter vid Vasa centralsjukhus erbjuds psykiatrisk öppen- och sjukhusvård dygnet runt.

Till psykiatrisk vård/bedömning av vårdbehovet kommer man alltid med remiss. Bedömning för remiss görs på den egna hälsovårdscentralen eller på Vasa centralsjukhusets samjour vid akutpolikliniken (efter kl. 16.00).

Den läkare som överväger remiss konsulterar alltid först per telefon jourhavande psykiatrisk läkare.

Under tjänstetid sker jourmässiga bedömningar och intagningar på psykiatrisk poliklinik, som är öppen må–fre kl. 8–15.30, tel. 06 213 2272. Övriga tider sker jourmässiga bedömningar och intagningar på Akutpsykiatrisk avdelning 1.

Den psykiatriska läkarjouren förverkligas genom sk. frijour, dvs. jourhavande läkare kommer till sjukhuset huvudsakligen hemifrån.

Psykiatrins dejourerande sjukskötare

Psykiatrins dejourerande sjukskötare finns på samjouren dygnet runt.

Har du frågor om mentalvård? Dejourande sjukskötaren svarar dygnet runt på dina frågor. Vem som helst kan när som helst ringa för att få råd och vägledning. De dejourerande sjukskötarna svarar på tel. 06 213 2009.

Psykporten ger information och hjälp

Den öppna webbtjänsten Psykporten erbjuder pålitlig och aktuell information om mentala störningar och rusmedelsproblem, men även om de tjänster som erbjuds på regional och nationell nivå. Webbtjänsten innehåller även egenvårdsråd och nätterapier. Psykporten är främst avsedd för personer som ännu inte sökt vård, men även personer som redan har ett vårdförhållande kan ha nytta av tjänsten.

psykporten_web

22.02.2021 Psykiatria