När du åker hemifrån kom ihåg att:

  • ta med dina recept eller din medicinlista (läkemedelskort)
  • kontrollera att vårdplatsen är den rätta, är hälsovårdscentralen öppen?
  • du behöver i huvudsak remiss till akuten, till hälsovårdscentralens akutmottagning behövs ingen remiss
  • Var beredd att vänta. Vi tar hand om patienterna i den ordning sjukdomen kräver, inte i ankomstordning.

När du åker hem från akuten observera:

  • Har du fått recept och intyg, sjukledighetsintyg, reseersättningsintyg?
  • Har du klart för dig hur och var vården fortsätter?
  • Räkningen för besöket kommer efteråt, alla besök är avgiftsbelagda.
25.02.2020 Redaktion_toimitus