Vasa centralsjukhus sköter om mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid på vardagskvällar, söckenhelger och veckoslut, dock inte på nätter.

Nattjouren inom mun- och tandvården däremot sköts även i fortsättningen av Åbo universitetssjukhus. Jouren under tjänstetid sköts såsom nu av mun- och tandvården vid den egna hälsostationen.

Du kommer väl ihåg att vi använder sig av det riksomfattande rådgivningsnumret till jourhjälpen, 116 117. Utanför tjänstetid ska man alltid ringa jourhjälpen 116 117 innan man åker till samjouren.

Då du anländer till jourmottagningen ska du först fylla i en blankett med förhandsuppgifter. Den ifyllda blanketten ges till den jourhavande tandläkaren.

Tandläkarmottagningen har ett eget kösystem.

12.06.2020 Redaktion_Toimitus