Feber är kroppens reaktion på infektion varav största delen orsakas av virus eller bakterier. Man säger att ett barn som har över 38 grader temperatur i vila har feber.

I samband med virusorsakade luftvägsinfektioner brukar febern hålla i sig 3-6 dygn, men febern kan också pågå längre. I samband med några virusinfektioner kan febern hålla i sig en vecka. Att ha feber i tre dagar är ingen gräns för när “normal” feber ska ha gått över och inte heller en gräns för när barnet ska tas till läkare. Det viktigaste är barnets allmäntillstånd.

Hemvård

Ett barn med feber kan skötas hemma om det mår bra, dricker tillräckligt och orkar leka. Febern gör att man får ökat vätskebehov, därför är det viktigt att ofta ge barnet att dricka. Dryck som innehåller socker tillfredsställer energibehovet bättre än enbart vatten. Ett barn med feber behöver inte ligga till sängs utan får röra på sig och leka. Rejäl belastning och idrott ska undvikas.

När barnet har feber är det bra att ha tunna kläder samt sval miljö t.ex. öppna fönstret. Ett febrigt barn ska inte svettas genom tjocka täcken när det sover, ha istället på mindre kläder och som täcke räcker endast påslakan.

Febernedsättande medicin är tryggt och bra att använda när barn har feber. Att använda febernedsättande medicin gör inte att det tar längre tid att bli frisk och påverkar inte heller den egna motståndskraftens arbete. Dessutom är det bra att ge febernedsättande om barnet är gnälligt och har ont. Febernedsättande medicin lindrar t.ex. halsont, muskelvärk och allmän sjukdomskänsla, som speciellt små barn har svårt att beskriva. Man kan ge barn Paracetamol 15 mg/kg, dosen kan upprepas med 8 timmars mellanrum.

När åka till läkare?

Om det i barnets allmäntillstånd sker en klar försämring, trots febernedsättande medicin, ska barnet tas till läkare. 

Andra tillstånd då barnet ska föras till läkare:

  • barn under 3 månader med feber över 38 grader
  • om ett febrigt barn har öronvärk, urineringsbesvär, kraftig huvudvärk eller magsmärtor
  • ett febrigt barn som är råddigt eller annars uppför sig avvikande
  • om barnet som har feber får blåmärken eller ca 2 mm breda, röda utslag på huden
  • om det febriga barnet börjar halta eller någon led blir svullen
  • orsaken till febern är oklar
  • om barnet får feber med 3-4 veckors mellanrum utan andra symtom

Källa: Jalanko, H. 2009. Tietoa potilaalle: Kuumeinen lapsi. Lääkärikirja Duodecim.
Artikkelin tunnus: dlk00437 (018.901)

28.02.2020 Redaktion_toimitus