Orsaken till att ett finländskt barn har diarré eller infektion i tarmen (=gastroenterit) är nästan alltid virusinfektion. Viktigaste orsaken är rotavirus som orsakar feber och kraftig diarrè och uppkastningar hos 1-3-åriga barn. En annan viktig virusgrupp är adenovirus. I Finland är det ovanligt att en bakterie orsakar diarré hos barn. Därför frågar man ofta om t.ex. södernresa vid ankomst till sjukhus.

Diarré hos barn smittar oftast genom kontakt, då diarréavföring hamnar på händerna på t.ex. dagis och sprids från ett barn till ett annat genom beröring. Diarréavföring innehåller rikligt med virus, det är inte konstigt att det smittar direkt. Även en diarrépatients leksak kan smitta ett annat barn, rotavirus överlever i plastmaterial en tid. Sjukdomens inkubationstid är 1-10 dygn beroende på vilket virus som orsakar symtomen. Att tvätta händerna är bästa sättet att förhindra diarrésjukdomars spridning.

Symtom på barns tarminfektioner är ofta feber, lindrig luftvägsinfektion och uppkastningar/diarré. Hos mindre barn är det vanligt med diarré i över en vecka. I samband med tarminfektioner kan man också ha magsmärtor, speciellt i början av infektionen, samt dålig matlust.

Uppföljning av diarrépatient

När barnet har diarré och uppkastningar är det viktigt att följa med frekvensen. Några uppstötningar eller lösa avföringar per dag är inte farligt. Att föra dagbok över mat och dryck är bra. Om barnet går ner i vikt i samband med sjukdomen ska man söka vård. Ju minde barnet är, desto viktigare är det att följa med dessa symtom.

Minskade urinmängder är ett tecken på vätskebrist. Om barnet inte går på WC eller kissar i blöjan på hela dagen ska man vända sig till läkare. Barnets allmäntillstånd är det viktigaste när man följer med hur barnet mår. Om barnet inte leker “normalt” utan bara är trött, har hög feber, munnen är torr och ögonen insjunkna ska man vända sig till läkare.

Skötsel av ett barn med diarré

När man har en tarminfektion finns ingen direkt medicin. Kroppens eget immunförsvar bekämpar infektionen efter några dagar, så som det oftast är i samband med virussjukdomar. Viktigast är att barnet får i sig tillräckligt med vätska. I samband med uppkastningar och diarré förlorar barnet salter, för att ersätta dessa finns att köpas från apoteket receptfritt vätskeersättning(Osmosal Novum®, Floridral®). Principen är att man med vätskeersättning ersätter vätskeförlusten, den ska inte användas som vanlig dryck och ersätta mat.  Åt barn kan man ge 150 ml (1,5 dl) vätskeersättning per tre diarréomgångar och/eller uppkastningar.

Till ett barn med diarré kan man ge sådan mat och dryck som barnet önskar. Endast starkt kryddad mat och dryck som innehåller mycket socker, som läsk, rekommenderas inte. Mjölkprodukter kan användas och all vätska ska ges i små mängder och ofta. Barn som ammar får fortsätta amma. Hur mycket vätska som  ges beror på frekvensen av uppkastningar eller diarré.

När åka till läkare?

  • Om barnet är under 6 månader och har diarré
  • Om barnet har kontinuerligt diarré eller uppkastningar
  • Hemvården fungerar inte (barnet dricker inte eller kräks upp allt)
  • Blod i avföringen
  • Barnet är utmattat
  • Diarrén pågår i över 3 dygn
  • Viktnedgång
  • Hög feber i samband med diarrén (över 39 grader)
  • Om smittan uppstått på södernresa

Källa: Jalanko, H. 2209. Suolistotulehdukset. Duodecim. Artikkelin tunnus: skl00020 (000.020).

06.03.2020 Redaktion_toimitus