Vad är EMLA och vad används det för?

EMLA-plåstret används för tillfällig bedövning av huden, för att ta bort smärtkänslan vid t.ex. blodprov. EMLA används för lokalbedövning av oskadad hud.   

Hur använda EMLA?

Ett eller flera plåster appliceras på hudytan/ytorna, som skall behandlas i minst 1, högst 5 timmars tid (0-3 mån -> max 1 timmes tid, 3-12 mån -> minst 1, högst 4 timmars tid).

EMLA-plåster

Bild 1. Kontrollera att hudytan som skall bedövas är ren och torr. Öppna EMLA-plåstret genom att ta i aluminiumfliken vid det pilmarkerade hörnet och böj fliken bakåt. Ta därefter tag i hörnet på den hudfärgade plåsterdelen.

Bild 2. Drag isär de två delarna så att plåstret separeras från skyddspappret. Vidrör ej den runda, vita ytan, som innehåller EMLA.

Bild 3. Undvik att trycka mitt på plåstret då detta kan medföra att EMLA sprids ut under plåstrets vidhäftande del. Tryck ordentligt runt plåstrets kanter, så att det fäster bra på huden.

Bild 4. Markera gärna tidpunkten för applikation med tuschpenna på plåstret.

Obs! I samband med blodprov sätts EMLA i armvecket och för kanyl på handryggarna.

Observera!

Liksom alla läkemedel kan även EMLA ha biverkningar. Om det uppkommer besvärliga eller ovanliga symtom i samband med användandet av EMLA-plåstret, ta bort det.

 

28.02.2020 Redaktion_toimitus