Sjukdomsbild

Laryngit d.v.s. struphuvudsinflammation (eller falsk krupp) är en vanlig överluftvägsinflammation hos barn. Sjukdomen förekommer mest hos 1-5-åriga barn och av någon orsak är den vanligare hos pojkar än flickor. Det är en virussjukdom där slemhinnan är svullen på struphuvudet nedanför stämbanden.

Mest förekommande symtom är väsande inandning dvs. stridor och torr skällande hosta som oftast börjar på natten. Barnet kan också ha feber, snuva och lindrig hosta några dagar före den väsande inandningen börjar. Laryngit är inte astma. Hostan är torr och kraftig i början. Efter två-tre dagar blir hostan mera slemmig och rethostan minskar. Hostan fortsätter i flera dagar och håller åtminstone på en vecka.

Vård

Största delen av struphuvudsinflammationerna sköts hemma. Viktigt i samband med hemvården är att barnet är i högläge (=barnet sitter upp) och att man lugnar ner ett barn som gråter, då gråt irriterar struphuvudet. Att andas in sval luft, speciellt den kalla årstiden, hjälper ofta snabbt. Ångbad kan man också pröva t.ex. duscha varmt vatten i badrummet och vistas med barnet där.

Om inte hemvården fungerar på 15-30 minuter ska man söka läkarvård. Om barnet är trött och har fått svårare att andas ska man också vända sig till läkare.

På sjukhuset sköts barnet antingen polikliniskt eller på barnavdelning. På sjukhus behandlas laryngit med adrenalininhalationer vars uppgift är att minska svullnad på struphuvudet och underlätta inandningen.

Källa: Duodecim 1997; 113(17): 1675

25.02.2020 Redaktion_toimitus