Syftet med undersökningen

Med magnetundersökning, en teknik där man använder magnetfält och radiovågor, får man noggranna bilder av kroppens olika organ utan att använda röntgenstrålar.

Undersökningens förlopp

Under undersökningen ligger barnet i en ljus, väl ventilerad, tunnelliknande apparat i ungefär 30-60 minuter då man tar bildserier som är några minuter långa. Barnet skall ligga stilla och lugnt under hela undersökningen.

När bildserierna tas hörs ett kraftigt knackande ljud och på grund av detta får barnet hörselskydd.

Förberedelser

Tidsmässigt är det viktigt att babyn äter just före undersökningen och hålls vaken några timmar innan. Då är babyn nöjd och sover under undersökningen.

Alla metallföremål, smycken, klocka, plånbok, bank- och kreditkort, mobiltelefon, glasögon, kulspetspenna, kläder som innehåller metall samt kontaktlinser skall lämnas i ett låst skåp i omklädningsrummet. Detta gäller också barnets förälder om hon/han vill vara med i undersökningsrummet (förbjudet ifall man är gravid eller har inopererad  pacemaker eller shunt som innehåller metall). Angående babyns klädsel skall man undvika metall delar, t.ex. knappar på bodyn.

Medicinering

Eventuell hemmedicinering ges som vanligt.

Vid behov kan man ge lugnande medicin åt barnet före undersökning. Medicin ges enligt läkarordination ifall det är nödvändigt för att undersökningen skall lyckas.

Eftervård

Behövs ej.

Om barnet har fått lugnande medicin övervakas barnet en stund efter undersökningen. Barnet kan åka hem då hon/han är vaken, pigg, har ätit och urinerat normalt.

06.03.2020 Redaktion_toimitus