Då du vaknar på morgonen, blås tre gånger. Först därefter tar du eventuella inhalationsmediciner. Anteckna värdena i tabellen. Gör på samma sätt på kvällen.

Blås dessutom alltid om du har symptom (t.ex. andnöd, hostanfall). Ta därefter ordinerad vid-behov-medicin, vänta 15 minuter och blås igen tre gånger. Anteckna värdena i tabellen. Anteckna också symptom och vid-behov-medicin.

Blåsningarna görs 1 vecka.

Tabellen >>

31.07.2017 Redaktion_Toimitus