Syftet med vätningsdagboken

Syftet med vätningsdagboken är att klarlägga och följa upp barnets vätning och dess förekomst. Är det fråga om natt- och/eller dagvätning, är vätningen tillfällig eller fortgående, förekommer det också problem med avföringen osv. i samband med vätningen.

Att fylla i vätningsdagboken

Med denna vätningsdagbok kan man följa upp vätningen under 6 månaders tid. Skriv varje månad i skild kolumn. Varje månad är också indelad i natt-, dag- och problem med avföring-kolumner.

I dag-kolumnen fylls i om barnet varit torrt (T) eller vått (V) under den ifrågavarande dagen. Om vätning förekommit, fyll också i om enbart underbyxorna blivit våta (*) eller om också långbyxorna blivit våta (**).

I natt-kolumnen fylls således i vätningssituationen  nattetid. Har barnet varit torrt (T) eller vått (V). Har bara pyjamasen blivit våt (*) eller har också lakanen blivit våta (**).

I kolumnen för problem med avföringen fyller man i barnets eventuella problem/klott med avföring.

Behandling av vätning

I nedre kanten av vätningsdagboken frågas om eventuell läkemedelsbehandling eller behandling med vätningsalarm. Skriv också när behandlingen har påbörjats.

Att beakta

Barn över fem år, vars vätning är besvärlig och som behandlats med mediciner och/eller vätningsalarm och vars uppföljning skett hos läkare, kan vara berättigad att få vårdbidrag från FPA. För att kunna ansöka om detta bidrag kräver FPA en noggrant ifylld vätningsdagbok.

Vätningsdagbok

06.03.2020 Redaktion_toimitus