Amningen är ett angenämt sätt att umgås med babyn. Det stöder utvecklingen av mor-barnförhållandet, hjälper till att lära känna babyn och förstå dess sätt att uttrycka sig. Amningen är inte bara mat utan också närhet, värme och tröst som babyn så väl behöver. Också mamman har nytta av amningen. Det hjälper henne att återhämta sig efter graviditet och förlossning.

Efter förlossningen läggs babyn i hudkontakt på mammans bröst, hudkontakten fortsätter också på BB. Den första amningen sker genast efter förlossningen.

imetys

Mjölkmängden som babyn suger är liten men den räcker bra för den fullgångna friska babyn. I början blir mjölkbehovet tillfredsställt med endast några milliliter. De första dagarna suger babyn ofta, vilket kan innebära med 1 - 2 timmars mellanrum. Täta och långa amningar garanterar att babyn får tillräckligt med mjölk och att mjölkmängden ökar. Det är viktigt att vara uppmärksam på babyns amningsreflexer, läge, tag om bröstet och hur den suger.

Amningen kanske inte alltid fungerar problemfritt utan hjälp kan behövas. Med handledning, träning och stöd lär sig de allra flesta att amma. En fungerande amning är mycket praktisk: babyn får fullgod föda närsomhelst och varsomhelst.

29.06.2019 Synnytyssali