På BB-avdelningen fungerar amningsstödtelefon och i telefon svarar avdelningens personal under dygnets alla timmar

Telefonnummer 044-323 2072  

Då du ringer amningsstödtelefonen får du:

  • information om det som berör amningen
  • information om vägen till en lyckad amning
  • information om amningsproblem
  • hjälp och metoder hur du kan lösa problem
  • stöd, uppmuntran och hjälp hur amningen lyckas bäst

Vid behov ges personlig handledning på BB-avdelningen A4 eller på amningspolikliniken.

Via amningsstödtelefonen bokas tid till amningspolikliniken!

29.06.2019 Synnytyssali