På Vasa Centralsjukhus arbetar vi enligt Unicefs Babyvänliga sjukhus program för att främja amning. Syftet är att värna om en lyckad amning.

Amning stöder både mammans och babyns hälsa. Enligt WHO/Unicefs rekommendationer räcker bröstmjölk som enda föda under babyns första halvår. Efter det rekommenderas att fortsätta med amningen tillsammans med annan föda tills babyn är över ett år.

Förlossningsenhetens vårdföreskrifter har en central betydelse för att amningen skall komma igång och för lyckad helamning.

WHO:s Babyfriendly Hospital Initiative är ett handlingsprogram för lyckad amning. Grunden i programmet är “10 steg till lyckad amning”, vilka ger en gemensam riktlinje för vårdarbetet. Dessa vårdföreskrifter är t.ex. hudkontakt och möjlighet till tidig amning i förlossningsalen eller på BB avdelningen samt dygnet-runt-vård och amning i babyns egen takt. Tilläggsmjölk ges endast åt babyn pga. medicinska orsaker.  Det är påvisat att en minskad mängd tilläggsmjölk och effektivare amningshandledning under de första dygnen gör att fler mammor lyckas med amningen.

Programmet för ett babyvänligt sjukhus 2018

25.09.2019 synnytys